پورتال جامع آموزش زبان انگلیسی Learn English Online

English language learning website
پورتال جدید آموزش زبان انگلیسی
پیوندها
طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۰ ب.ظ

چه برسه به اینکه در انگلیسی

چه برسه به اینکه در انگلیسی
.
در فارسی غیر رسمی (معمولا) چنین ساختاری داریم "چه برسه به اینکه"
در انگلیسی با استفاده از Even و Let alone اینجوری بیان میکنیم:
.
Ali doesn't even know how to bounce a ball on his foot a couple times, let's not even talk about playing on the local soccer team.
علی بلد نیست دو تا روپایی بزنه چه برسه به بازی توی تیم فوتبال محله.
.
You can't even write two lines, much less a [whole] book.
تو حتی نمی‌تونی دو خط بدون غلط بنویسی، چه برسه به نوشتن یک کتاب.
.
We can't even go there by car, let alone on foot.
با ماشینم نمی‌تویم بریم اونجا چه برسه به پیاده.
.
I've still not even written one line much less an article.
یک خطم ننوشتم هنوز چه برسه به یک مقاله.
.
We don't even have an outstanding poetry critic let alone prize!
منتقد برجستهٔ شعر نداریم چه برسد به جایزه!
.
Addicts have no thought other than getting more drugs forget about thoughts of their country's freedom
افراد معتاد فکری بجز فراهم کردن مواد نداره چه برسه به اینکه به فکر ازادی کشورشان باشن.
.
It has become difficult for me to breathe let alone write!
نفس کشیدن هم برام سخت شده چه برسه به نوشتن!
.
Oh God, with such fanatical brothers, do you think I even dare look at anyone in the street let alone answer this letter or start some relationship?
خدایا با این برادرهای متعصب مگه من جرئت دارم به کسی توی خیابون نیگاه کنم چه برسه به جواب دادن این نامه و شروع ارتباطی.
.
Even those whose mother tongue was English were not able to express it properly, let alone me.
حتی آنهایی که زبان مادرشان انگلیسی بود نتوانستند مطلب را خوب ادا کنند تا چه برسه به من
.
Do I have a dollar? I don't even have a dime, let alone a dollar.
من یه دلار دارم؟ من حتی یه 10سنتی هم ندارم چه برسه به دلار.
.
I don't have enough money for a new car, let alone a luxury sedan.
من پول برای یه ماشین جدید ندارم، چه برسه به یه ماشین سدان شیک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۷ ، ۱۹:۰۰

ابراز پشیمانی در انگلیسی Expressing Regret in English

ابراز پشیمانی با استفاده از ساختار
I wish/If only + Past perfect
▼▼▼
I wish I had come to your party!
ای کاش به میهمانی تو آمده بودم
.
I wish I had worked harder.
ای کاش بیشتر کار کرده بودم
.
If only I hadn’t eaten so much.
چی می شد اگه زیاد نخورده بودم
.
If only I had driven more carefully.
چی می شد اگر با احتیاط بیشتری رانندگی کرده بودم
.
ابراز پشیمانی با استفاده از ساختار
I should have (not) + Past Participle
▼▼▼
I should have come to your party.
باید به میهمانی تو آمده بودم
.
I should have worked harder.
باید بیشتر کار کرده بودم
.
I should haven’t eaten so much.
نباید زیاد خورده بودم(می‌خوردم)
.
I should have driven more carefully.
باید با احتیاط بیشتری رانندگی کرده بودم
.
ابراز پشیمانی با استفاده از ساختار
I regret +Noun/V+ing
▼▼▼
I regret not coming to your party.
از نیامدن به میهمانی تو پشیمانم
.
I regret not working harder.
از کار نکردن زیاد پشیمانم
.
I regret eating so much.
از خوردن زیاد پشیمانم
.
I regret leaving you alone.
از تنها گذاشتن تو پشیمانم
.
I regret the things I didn’t do when I had the chance.
از انجام ندادن کارهایی که شانسش  را داشتم و انجام ندادم پشیمانم.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۷ ، ۱۹:۵۷